รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๙ - วัดเขาวงศ์
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 161 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติธัชกางจิตรโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกรกางจิตรโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีราทรกิ่งมะลิโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณฐพงษ์ก้องกังวาลโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาก้านแก้วโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนโชติก้านแก้วโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติวรรณขำปากพลีโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสมฤดีคงยิ่งหาญโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเกียรติกุลคอนบุรีโรงเรียนวัดย่านรีวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไกรสิทธิ์คอนบุรีโรงเรียนวัดย่านรีวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกรคำพะทาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสโรชาคำพิลึกโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศุภลักษณ์จอดนอกโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทกรานต์จันทยุทธโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญาภาจันทรศิริโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมณีกรรณ์จันทะยาโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรพรหมจันใดโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเหมรักษ์จากสถานโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรกานต์จุทะนันท์โรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมีนชญาจุโดโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเสาวลักษณ์ชูสนิทโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐพรดอกไม้โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรัฐพลดอนสีดาโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรัชยาดอนสีดาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพานทองดีสมโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทวีชัยด่านเจ้าแดงโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรมิดาตรึกตรองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษกรตันเสียงโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิทยุตม์ทองวรรณโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปัญญาธรทองโบราณโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนาสิทธิ์ทิมทองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูกวินทิมทองโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนนทกรท้าวคำโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรากรนันทาโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภสินนาคหุ่นโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภูมินาคเอี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชูศักดิ์นามวิชัยโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑารัตน์นามวิชาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวฐิติพรนามไพรโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุชานาสะกาจโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรเมธนิลเดชโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสณฉัตร์บัวระภาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรพงศ์บำรุงสุขโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรบุญขาวโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุวัตชัยบุญมาโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายประติพัทธ์บุญศรีโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวรรรธน์บุญเจริญโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชญานนท์บ่อทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัฐมาวรรณประชุมเหล็กโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภฤกษ์ปรางมะณีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี