รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๙ - วัดเขาวงศ์
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 161 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรณินทร์เกสรโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรินทร์อินโอ้โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤตพลอาจคำมูลโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤตยาอาจคำมูลโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษกรตันเสียงโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาภัคอบหอมโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกันตินันท์สีเนียมโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติชัยหอยอ่อนโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติธัชกางจิตรโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตตินันท์หงษ์มากโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพศพูนสินโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุณภัทรสีด้วงโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักกฤษณ์แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรกฤษพงษะพังโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรกฤษณ์มิ่งพาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรพัฒน์ศิริปราชญ์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรภัทรใจคำโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิตตานันท์ไขกันหาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรัชยาดอนสีดาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรัญญาอดใจโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรัฐพลดอนสีดาโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรัษดามุงวงษาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุสโมทแถมโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑารัตน์นามวิชาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชญานนท์วงษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชญานนท์บ่อทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนาภาพลขันฑ์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนาสิทธิ์ทิมทองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชวลิตรัชฏะวานิชย์โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชินดนัยลาทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชูศักดิ์นามวิชัยโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิตาภรณ์ศัพเสนาะโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวฐิติพรนามไพรโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติวรรณขำปากพลีโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติวัฒน์รักศรีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐิติศักดิ์สมจิตร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติโชติมีนาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณฐพงษ์ก้องกังวาลโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐกานต์ลีลารักษ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพงษ์เต็มต้นโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐพรดอกไม้โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภัทรสมสร้างโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิรักสัตย์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวุฒิศิลารักษ์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐิดาสีเนียมโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตรีเนตรภูเขียวโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายตะวันเหลาวงศ์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทวีชัยด่านเจ้าแดงโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทัพไทเปี่ยมเจริญโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทิฐิพลสระปุรินโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี