รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๙ - วัดเขาวงศ์
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 161 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศุภลักษณ์จอดนอกโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพานทองดีสมโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัยวัฒน์เงินเต็มโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐกานต์ลีลารักษ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักกฤษณ์แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชูศักดิ์นามวิชัยโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัชรพลรุ่งชื่นโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุรเดชสุดทาโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวริสาไทยส่วยโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิริทิพย์วิศรีสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤตพลอาจคำมูลโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววรรณพรรณโนนเภาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัฐภูมิสมทองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวมะลิวัลย์ใยนนท์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิรักสัตย์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวธัญญาศิริห่วงเพชรโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตตินันท์หงษ์มากโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวฐิติพรนามไพรโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิราภรณ์ยานศิริโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสมฤดีคงยิ่งหาญโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรินทร์อินโอ้โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพงษ์เต็มต้นโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปวันรัตน์สองบัวโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัฐพลพื้นบาตร์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนาสิทธิ์ทิมทองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายตะวันเหลาวงศ์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชชานนท์มีบุญโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุภกรมูลเชื้อโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิปปกรพรมมาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิทยุตม์ทองวรรณโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุวัฒน์หมื่นศรีจันทร์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปาราเมศภูเดชโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธรรมนันท์สิงห์ท่าเมืองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐพรดอกไม้โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสรัลชนาโสมเจริญโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัฐมาวรรณประชุมเหล็กโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมภกาศิริปราชญ์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติวรรณขำปากพลีโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนาภาพลขันฑ์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรัษดามุงวงษาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิริยะแดงพยุงโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธเนศพาลาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรกฤษพงษะพังโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภสินนาคหุ่นโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพศพูนสินโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีมาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรเมธนิลเดชโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทิพัฒน์แก้วโสนดโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์พรมเทาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุสโมทแถมโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี