รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๙ - วัดเขาวงศ์
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 101 ถึง 150 จาก 161 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
101ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธาวินโสดาจันทร์โรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
102ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนัทธพงศ์หงษ์มังโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
103ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริสราพรสมบูรณ์โรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
104ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรบุญขาวโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
105ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนนทกรท้าวคำโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
106ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรแก้วเอกโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
107ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทินภัทรอุตรีโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
108ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรัฐพลดอนสีดาโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
109ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปัญญาธรทองโบราณโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
110ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมีนชญาจุโดโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
111ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเกียรติกุลคอนบุรีโรงเรียนวัดย่านรีวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
112ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไกรสิทธิ์คอนบุรีโรงเรียนวัดย่านรีวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
113ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชชานนท์มีบุญโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
114ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุภกรมูลเชื้อโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
115ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิปปกรพรมมาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
116ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิทยุตม์ทองวรรณโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
117ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุวัฒน์หมื่นศรีจันทร์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
118ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปาราเมศภูเดชโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
119ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธรรมนันท์สิงห์ท่าเมืองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
120ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐพรดอกไม้โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
121ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสรัลชนาโสมเจริญโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
122ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัฐมาวรรณประชุมเหล็กโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
123ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมภกาศิริปราชญ์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
124ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติวรรณขำปากพลีโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
125ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนาภาพลขันฑ์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
126ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรัษดามุงวงษาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
127ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิริยะแดงพยุงโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
128ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธเนศพาลาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
129ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรกฤษพงษะพังโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
130ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภสินนาคหุ่นโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
131ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพศพูนสินโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
132ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีมาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
133ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรเมธนิลเดชโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
134ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทิพัฒน์แก้วโสนดโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
135ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์พรมเทาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
136ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุสโมทแถมโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
137ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรผุยวันดีโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
138ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรพัฒน์ศิริปราชญ์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
139ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอิทธิกรอ่อนนาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
140ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรพงศ์บำรุงสุขโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
141ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวุฒิศิลารักษ์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
142ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทวีชัยด่านเจ้าแดงโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
143ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงผกามาศพิลาโทโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
144ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรัญญาสิริลาไพโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
145ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทกรานต์จันทยุทธโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
146ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรัตนาพรแววนำโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
147ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรมิดาตรึกตรองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
148ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสโรชาคำพิลึกโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
149ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรัชยาดอนสีดาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
150ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพชรมนใยนนท์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี