รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๙ - วัดเขาวงศ์
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 51 ถึง 100 จาก 161 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑารัตน์นามวิชาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
52ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติธัชกางจิตรโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
53ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชญานนท์บ่อทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
54ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนัชชาลาทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
55ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรอานันท์เมฆษาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
56ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธัญเทพเอี่ยมจำรัสโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
57ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรมนเงื้อมผาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
58ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภฤกษ์ปรางมะณีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
59ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุพงษ์สิงเคนโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
60ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกรกางจิตรโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
61ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณฐพงษ์ก้องกังวาลโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
62ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกันตินันท์สีเนียมโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
63ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชินดนัยลาทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
64ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติโชติมีนาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
65ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภศักร์ปรางมะณีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
66ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธาราธรณ์รักศรีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
67ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์อุเทนโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
68ประถมศึกษาป.๔เด็กชายยศพัฒน์พิมสอนโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
69ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติวัฒน์รักศรีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
70ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรัญญาอดใจโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
71ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิตาภรณ์ศัพเสนาะโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
72ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบุญจันทร์สมมาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
73ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอนุธิดาสิงโตโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
74ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงหนึ่งฤทัยอินประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
75ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงยลรดีมีสนมโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
76ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภากรภูคำโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
77ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกรพิศโฉมโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
78ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุวัตชัยบุญมาโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
79ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาก้านแก้วโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
80ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเสาวลักษณ์ชูสนิทโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
81ประถมศึกษาป.๔เด็กชายประติพัทธ์บุญศรีโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
82ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทัพไทเปี่ยมเจริญโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
83ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศ์เทพเงินโสมโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
84ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทิฐิพลสระปุรินโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
85ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิรัตน์อธิรัตน์โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
86ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูกวินทิมทองโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
87ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนดลเอื้อมิตรโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
88ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวรรรธน์บุญเจริญโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
89ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมณีกรรณ์จันทะยาโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
90ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุชานาถแซ่อึ้งโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
91ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภคพรแสงบลโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
92ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุจิรดาเรืองกิจขจรโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
93ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาภัคอบหอมโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
94ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเหมรักษ์จากสถานโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
95ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุริวิภาโพธิ์เงินโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
96ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวชิรญาณ์วงษ์อาษาโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
97ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษกรตันเสียงโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
98ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนโชติก้านแก้วโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
99ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนาตยาอุตรีโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
100ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภัทรสมสร้างโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี