รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๙ - วัดเขาวงศ์
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 161 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตรีเนตรภูเขียวโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤตพลอาจคำมูลโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววรรณพรรณโนนเภาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธงชัยหาวิรสโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัฐภูมิสมทองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวมะลิวัลย์ใยนนท์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภูมินาคเอี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิรักสัตย์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวธัญญาศิริห่วงเพชรโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรภัทรใจคำโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตตินันท์หงษ์มากโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวฐิติพรนามไพรโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรากรนันทาโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิราภรณ์ยานศิริโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสมฤดีคงยิ่งหาญโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศุภลักษณ์จอดนอกโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริยาสะอาดเหลือโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรินทร์อินโอ้โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพานทองดีสมโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาแก้วประกอบโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพงษ์เต็มต้นโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐิติศักดิ์สมจิตร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปวันรัตน์สองบัวโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพันทนันท์วงษ์มากโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัฐพลพื้นบาตร์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรกานต์จุทะนันท์โรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนาสิทธิ์ทิมทองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรัชญาสมมิตรโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายตะวันเหลาวงศ์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรแพนลาโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธรรมรัตน์สีเนียมโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐิดาสีเนียมโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชวลิตรัชฏะวานิชย์โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติชัยหอยอ่อนโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรกฤษณ์มิ่งพาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทินภัทรศิริโยธาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัณฑิราอินอ่อนโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุชานาสะกาจโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีราทรกิ่งมะลิโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญาภาจันทรศิริโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสารักษาทรัพย์โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิตตานันท์ไขกันหาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสณฉัตร์บัวระภาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชญานนท์วงษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุณภัทรสีด้วงโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวิศเอี่ยมจำรัสโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรพรหมจันใดโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศักดาสอนสัตย์โรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรณินทร์เกสรโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกรคำพะทาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี