รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๒๘ - โรงเรียนบ่อทองวิทยา
ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 60 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจารุวรรณ์พรมเทาโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤษสีบุปผาโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3อุดมศึกษาครูนางสาวนฤชลปลอดภัยโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปาริชาติแก้วลือโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5อุดมศึกษาครูนางสาวทิพวันอร่ามเรืองโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรณิชชาพิมพ์บรรจงโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปัญจพลปาแดงโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธีริศรากอไผ่น้อยโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9อุดมศึกษาครูนางสาวนงนุชคำสัตย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวบังอรลีดีโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชัยวัฒน์ปานเกิดโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาณิศากะจะชาติโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13อุดมศึกษาอื่นๆนายอาทิตย์หักทะเลโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัณฐิกาบุญยบุตรโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลักษิกาสาธุชนโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญชนกหนูนามโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวราภรณ์แน่นอนโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนฤกฎชกรชื่นสารีโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอนุธิดากอไผ่น้อยโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรรธิตายังเจริญโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภาวินีย์พันธุระโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอริสาปานกูลโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญชนกบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชลธิชาลำพาโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโกวิทพรมชัยยาโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงลักษิกาบึงแก้วโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภูมิพิริยะลาวัณย์โรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสิริวิมลบุระครโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภควัตศรีเรืองแท้โรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพิชญ์ไกรบุดดาโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศิวัฒคูเจริญวัฒนาโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพรนภัสเหลาวงษ์โรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกตัญญูเคนดอกโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิภาวงษ์โรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิวิถาวรโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิภาดานูชารีโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสมจิตไพหาญโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชมพูทิพย์แถลงกัณฑ์โรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศกรซุยเจริญโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงญาณิศาด่านโสภาโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ชนกเปรมศรีโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสิริทรเจริญศรโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวีณ์กรแคนศรีโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุรเสกข์คำภาพิรมย์โรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทินภัทรทุมเกตุโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพันธวดีอาจหาญโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลวรรณ์เสสสีโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเนตรนภามาอ่อนโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธินนท์เส็งประโคนโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิตาภาอำพรพงษ์โรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี