รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๒๘ - โรงเรียนบ่อทองวิทยา
ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นายณัฐพงษ์ดีมากโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตรัตนะโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3อุดมศึกษาครูนายพัฒนาสุริหะโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริยาศรีลารัตน์โรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓นายสุกฤษฏิ์รอดพันโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6อุดมศึกษาครูนางจิตติมาภู่ชัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุพงษ์ถึอบุญโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓นางสาวทิพวัลย์เจริญศรโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9อุดมศึกษาครูนายกัณหาหงสาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปวีณาสาพาโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกสราไพหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอโณทัยสินทาโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสรวิชญ์มีห่อข้าวโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณภัทรแสงหอมโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนริศราวันประสมโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิดาพรสอนจิตรโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัชราภรกลิ่นหอมโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรปรัชญ์โคกระบือโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปวีณาทองอินทร์โรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรเทพจันทนามาโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนินจาศรีสุขโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐติกานต์นาแรมงามโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวงศกรโคกระบือโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวาเปรมศรีโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพนธ์พรมทาโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐกิตติ์ศาลาโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัฐภูมิสาพลโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายก้องภพสาพลโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรมณีโชติโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติกวินเจียงรีโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรชนกวงษ์ศรีแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจารุพัฒน์คลองบ่อโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภูมิภูใหมพรหมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอติกานต์พรมศรีโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกตุศราพรรณสืบทิพย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจตรินแรกชำนาญโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญจมาศฉิมพัดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี