รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๘ - โรงเรียนบ่อทองวิทยา
ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 113 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาอื่นๆนางกรผกากุหลาบเหลืองโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอุสริยาไพคำนามโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓นายโสภณัฐพรมทาโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวพรเพ็ญขุททะกะพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปภังกรปั้นงามโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓นายณัฐวุฒิสังข์ทองโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7อุดมศึกษาอื่นๆนายวีรดลสมานมิตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภกิตติ์อุทัยโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภานุเดชพรเอี่ยมโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10อุดมศึกษาอื่นๆนายอาภากรวงษ์เกิดศรีโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสมยศลีวิจิตรโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุรัตนาด่านสาครโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทร์อ่อนสีน้อยโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓นายภัทรพลเตียงกูลโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนัททิวนาคเกษมโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปรียาภัทรสีเคนโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนธรณ์ตุ่ยไชยโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจารุวรรณ์ทิพย์วรรณ์โรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนลินทิพย์ปลอดภัยโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓นายสุชาติเมยไธสงโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฏฐธิดาชูรัตน์โรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐชยาโชติประเสริฐโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญชพรนพพันธ์โรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนรชนปุตตะโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรัญญาสาพลโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทัตพลนาคเกษมโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนพรปุตตะโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิรภัทรสุทธิจักษ์โรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิริจรรยานึกถึงโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายมนต์ชัยผาสุขโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจรรญาพรพะนุแสงโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุพรรณาไม้แสนดีโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญ์วราสีบุปผาโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลรัตน์บุญทวีโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐณิชาสาพาโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัลยาณีชื่นประโคนโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาณุวิชญ์พรเอี่ยมโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิฬาภรพักพาโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรเพ็ชรสภาพโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐฐาเฉยฉิมโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนัญญาปลอดภัยโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุนิษาทรัพย์โสมโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมนุเชษฐ์ใจอดทนโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปัณณวิชญ์ยังมีโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปลายฟ้าดอกไม้โรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกุลธิดาผาสุขโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพชรกิวเดอร์เนสโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๑นายวิทวัสพรมเทาโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฏฐกรณ์ยิ่งยงโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยวัฒน์รีเบี้ยวโรงเรียนบ้านพระปรงวัดราษฎร์รังษีคณะจังหวัดปราจีนบุรี