รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๒๗ - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 276 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวินัยสีดำโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นายธนวัตน์นามวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3อุดมศึกษาป.ตรีนายทศพลนามวงศ์โรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรศักดิ์อินทร์ประสงค์โรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๖นายธีรพลภูหัตสวนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัทธมนปานศรีโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฐธิดาอินทะวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธิดาเทพแสนอุ่นโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาววริษาพุ่มอินทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนาภารูปทองโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกรวรรณแจ้งพรมมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชาพรจุ้ยสวัสดิ์โรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเจนจิราอรรคนิมาตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวรรธน์สายพิมพ์โรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนัทชาวงษ์มิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรวิชศิริในโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกันยารัตร์สมศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนัสร์ภพโพธิ์จันทร์โรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๖นางสาวรจนาประสันสอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปรัชญาบรมสุขโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุธิดาทิมสระน้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทร์เงินลาโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๖นางสาววรรณรัตน์มั่นจิรบรรเจิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติกานต์สวัสดิ์วงศ์โรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรวรรณโพธิ์นะราโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุษกรอึงไพเราะโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๖นายสาริศาแสงพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศมนสิงห์สนั่นโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๖นายธีรเดชโนจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธิดาวัลย์แคนสังข์โรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๖นายบุญชนะเหล็กงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญชนกชูกลิ่นโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฤดีมาศสีดำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทกานต์ชามกระโทกโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมุนินทร์มูลสันเทียะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูวนันท์ฤทธิ์บุญโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๖นางสาววิชญาดากองคำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕นางสาวเมธาวีเคนกุลโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศรินยาท้าวตื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนันดรศรีวะอุไรโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปิยะธิดากองดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกรจงจอหอโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมัลลิกาโฉ่สูงเนินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิพัฒน์พงษ์จันทะบานโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๖นางสาววราภรณ์ใจหวังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิยากรกวนหลวงโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๖นางสาววิชญาพรกองคำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัชพงษ์พาเจริญโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจุฑามาศดวงบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาณีมีชัยโรงเรียนวัดโคกอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี