รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๒๗ - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 591 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทิพัฒน์ศรีรักษาโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นายอภิสิทธิ์ชากลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมิรัตน์แนวสุขโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรนันท์สำรวลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลหมิวกระโทกโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธีรพรปางเดิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตพลสมดีโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติพงษ์เจริญทรัพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๖นายอนุชาจุรกันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกฤติมาหวัดวาปีโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๖นายธนวัฒน์นิสสะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทราพรเผ่าหูสระโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๖นายพีรพัฒน์พันพลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิรินทิพย์กองไชโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๖นายเพิ่มพันธุ์จันทร์ธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฏฐ์นรีแสนวิเศษโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอังคณางามสง่าโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๖นายธนพลจำปาแดงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพาวิณีคำกุลโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๖นายพงศธรมณีสมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๖นายชัชวาลสุจริตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิดอนสุวันดีโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายลัทธชัยพันเรืองโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนัญชิดาดวงจรัสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิโชคคงเรืองโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๖นางสาวขวัญดาวอีวันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเทวินทร์ประสมทรัพย์โรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๖นางสาวญารัตน์พันธ์สุโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐสิทธิ์เพ็งกระโทกโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๖นางสาววรรณวิสายาจุลทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนัทธพงศ์คุณวงษ์โรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุดารัตน์ดียิ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐณิชาผดุงเลิศโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรปรียาใจอารีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนาภากงแก้วโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณฐพรศรีวิบูลย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชมพูนุชวอแพงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรุ้งวานิชตริดโนโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุณณิศาเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๖นายสิรวิชญ์หม้อไธสงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสายชลคำเชื้อต้นโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๖นายสถาพรบัตจัตุรัสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๖นายคุณากรพันสอาดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐริกาแววแก้วโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐกิตติ์จันทร์เซ็งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทิฌานันท์กิ่งวิชิตโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๖นายพชรพลวรภาพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัทธนันท์แก้ววังสวงโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๖นายพีรพลทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาคินทร์เคนสมดีโรงเรียนวัดโคกขี้เหล็กวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี