รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๗ - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 561 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวทิพวรรณเครือโสมโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตยะหัตตะโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๖นายภูวไนยเฉโรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๖นายพชรดนัยสุดงพลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัฒน์คำนวณโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสวรินทร์ภูสีไม้โรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษณะศรีสุขโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๖นายอนันต์ราขุณีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทักษิณาพรรณ์งามนิลโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไกรวิชญ์พงษ์พาโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๖นายระพีพัฒน์ศรีคตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไชยภัทรสิงสมดีโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๖นายพีรฉัตรแก้วมณีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรวัสบัวศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเขมิสราลือคำงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิริวิมลโพทะเลโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรอนงค์ตลุกไธสงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชิษณุพงษ์เชาวฉัตรโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุภัทรตาโยนกระโทกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๖นายพชรพลประถมภาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณภัทร์งามเครือโรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิแดงไฟโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกานต์ธิดาสุดอารมย์โรงเรียนบ้านทดวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๖นายมงคลชัยโพธิ์งามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปิยปราชญ์บุญประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๖นายเจตนาคำพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสกลวัฒน์หงษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศ์พันธ์ประจวบกลางโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชมพูนุชพลีพูนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรอินทร์บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนิสราเจริญสุขโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปาราเมศชมฝาสาทโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๖นายธัชชัยยอกระโทกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายราเชนพวงพรรณ์โรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษฎาศาสตร์ประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรารมย์ประจักรสุขโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๖นายกีรติกรกรุตบางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชัญญานุชขอฟุ้งกลางโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุภาวดีบรรลือทรัพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๕นางสาวขนิษฐาพลเมืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทิพย์เกษรพรหมลั่นลาโรงเรียนบ้านคลองอุดมวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๕นายเจษฎาดวงอุปมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกิตต์กูดแดงโรงเรียนวัดโคกขี้เหล็กวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๕นายธีรวัตทมไพรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐวดีพันพลโรงเรียนวัดโคกขี้เหล็กวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๕นายสถาพรจันดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรณิชาบินนาราวีโรงเรียนวัดโคกขี้เหล็กวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๕นายกฤษพงษ์หวังกลุ่มกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปิยะพงษ์เมฆวันโรงเรียนวัดโคกขี้เหล็กวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๕นายศิรวิทย์เชื้อทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีวัดโคกอุดมคณะจังหวัดปราจีนบุรี