รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๒๖ - วัดอัมพวัน
ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทศพรชัยสิทธิ์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศราวุธห้อยลาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐกมลขจรกลิ่นโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรเกตุเกณขุนทดโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิชุดาปิ่นงามโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชาลิตาพืชเพียรโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงตาหวานโหงวลิ้นโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัลยรัตน์ธงชัยโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนภรณ์ชันพรมมาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัลยรัตน์พืชเพียรโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิราวรรณหารบุรีโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์ทาชมภูโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวัชรพลชมโทโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรพัฒน์กองจันดาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุวนันท์พรมวงศ์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิรินทรมิ่งพรมโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิริจรรยาจั่นทับทิมโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธนัญญารักศรีโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสิริยากรสาคำภีร์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอนพัทย์เตชะสาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงทิพประภาสัสดีอาจโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงทิพพานันท์สัสดีอาจโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมณีรัตน์ลันวงษาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัฐศาสตร์ศรีกองโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติกรณ์รอดอยู่โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปิยะพัฒน์นะราศรีโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัตน์ตพลสีผึ้งโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชญานนท์ทำเหล็กโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายราชันย์ศิลารัตน์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวีรภัทรบัวมากโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรพัฒน์พันชำนาญโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอมลวรรณลันวงษาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรัตนาพันทองโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนันทิกาศรีวิเศษโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอารียาเขาวิมารโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเยาวเรศไชยภักดีโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสิรินดาทับทิมโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราพัชรชันพรมมาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุชานุชนนท์ตาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันทราภาสมหงษ์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอริสาบัวพันธ์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอริสาสุทธิโยชน์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี