รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๒๖ - วัดอัมพวัน
ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจษฎากองจันดาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐนิชหาญหึกโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายฉัตรดนัยเย็นไทยโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชุติพนธ์จันสาสร้างโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุพงษ์โพธิ์ศรีโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพนธ์เคนกุลโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเตยาวรรณ์สิงห์คำพุฒโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุริยาพาทอนโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพลอยจันทร์ช่วยวันโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงดารารัศมีสูนตาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิรดาพิมดาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชนันท์หัดโทโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชญาดาพิมประสารโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓นายณัฐวุฒิศรีสุโคตรโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยาณียาจุนโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเอนกพงษ์ลันวงษาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนลินทิพย์อ่อนกินลีโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรณ์ดนัยลีพรมกังโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปภาดาอินทรวิเศษโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรภัทรบุญลือโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรินรดาสาป้องโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวชิรวิชญ์พูลเพิ่มโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภกรเรือนพันธ์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฉันทิสาธุระธรรมโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวริศาพลสุวรรณโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอลงกรณ์วงละครโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรติการโคตรพรมโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรามิลเชื้อกล้าโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัณณพรพันน้อยโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกุลเกียรติพรรธนะแพทย์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชวัลรัตน์ประเสริฐสุขโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิราพัชรวงค์มนต์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไหมแก้วยินงามโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญญาณัฐสยามโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชฎาแสงไพบูลย์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิราพัชรสาป้องโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิตารีย์พิมเสนโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงบุญญปัญญ์กองจันดาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัชชาเกณขุนทดโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุธาวีศรีจันทร์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเขมิสราจันตาแสงโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเพชรดาศรีโสภาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิติยาพรยันศรีโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรกมลสินสิบโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนันท์นภัสรักสละโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศรีสุดาชมสายออโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี