รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๖ - วัดอัมพวัน
ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 76 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรโชติชาคำรุณโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภสินชาติโนนสูงโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวิชญ์ลีพรมกังโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบวรจันสาสร้างโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภกรคะมะโนโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัศมีเข้มพุ่มพิจิตต์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิแน่นอนโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวััฒน์ทาชมภูโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิวัฒน์มาสมดีโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปัญจพลอสุรพงษ์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิวิชญ์ลือชาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวีรภพสีวงษ์หัดโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติศักดิ์ลือชาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทินกรบรมสุขโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนวพรรษเขาวิมารโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายมนัสกรอาทรโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤติพงษ์พันชำนาญโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฐิติกมลเอี่ยมอยู่แท้โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรเทพศรีวงษ์หัดโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐภัทรปานทองโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอดิรุจอึดจันทึกโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูวนาถถาวงษ์กลางโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอรรถพลอึดจันทึกโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชิตวันผดุงสันต์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรณพีร์ตาละนาคโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิเลิศปัญญาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัฒน์มีสุขโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสรวิชญ์พันธรรมโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปรางค์ขุนพลขุนทองโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาธรทิมอ่องโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอริญชย์ฤทธิมานโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิวพรไสวสิทธิ์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิสมัญญาโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐนนท์ประชุมคุณโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยสิริชาคำรุณโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัมรินทร์โหงวลิ้นโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพรัตน์สินน้อยโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนัทธพงศ์ไชยประโคนโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปฐพีเอี่ยมอยู่แท้โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจารุวรรณจำรัสโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐิติศักดิ์มิตรรักโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพันธุ์ธัชเรืองบุญสุขโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐานพัฒน์จันทร์ฟักโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุธิมานาแรมงามโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเอมิกาประชุมคุณโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขันทองทาสาป้องโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทวรรณศรีดาวเรืองโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์นิภาชมดาวโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกกรเรือนพันธ์โรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุญชนกบุญเลี้ยงโรงเรียนบรรหารวิทยาวัดอัมพวันคณะจังหวัดปราจีนบุรี