รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๒๕ - วัดสว่างอารมณ์
ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 567 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตนัยชัยชุมพลโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2อุดมศึกษาครูนางสาวกชนีย์วรรณวงศ์มูลโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสรวิชญ์ตู้มาโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุภัทรรองคลังโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกุลพัทธ์มาน้อยโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6อุดมศึกษาครูนางรภัทภรอัครภัคธนโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิทวัสมีชัยโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8อุดมศึกษาครูนางสาวศิริรัตน์แก้วศรีนวนโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกชกรไพสมบูรณ์โรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปิยฉัตรโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเกรียงศักดิ์หมั่นอุตส่าห์โรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงหฤทัยกานต์ผามบุญโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุเดชปราบภัยโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิราพรศรีพุทธาโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิพัฒน์พลจันทร์เงินโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกมลฉัตรด่านโสภาโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวุฒิศักดิ์พนมผาโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนพณัฐมายรรยงค์โรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตวิทย์สุขเกษมโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกิติรดาหมั่นอุตส่าห์โรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายบัญญพนต์ฉันทะโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกวรรณประดิษฐ์เชาว์โรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนพรัตน์ซ้ำคำโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนุชนาถดีอ่องโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายประยูรคำจันทร์โรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรพงษ์สิงห์โจมโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูมิพัฒน์คำตาโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวุฒิกรจุลฤทธิ์โรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพเก้าหวานสนิทโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนุชิตเมฆมลโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตช่างแกะโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงศ์ธนายุตสระผมโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒินึกเว้นโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิพาดาแก้วลือโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพีรดาช่างแกะโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐกานต์เจนสำโรงโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันทราทิพย์ชุ่มชัยเนียมโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิภาศิริสาการโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกานต์สินีคำกองโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรฐญภรณ์ขัติยวงศ์โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยพัทธ์เกตุเกศรีโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุทธิกานต์เฉลิมศรีโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกฤษสะโมโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรายุทธช่างแกะโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนภัทรเกตุพิจิตรโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติภพงามจันอัดโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนบนทีมะลิทองโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคฑาวุฒิชื่นรสโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายบุรินทร์จันทร์โสมโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอรรถชัยนามพุทธาโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี