รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๒๔ - วัดพระยาทำ
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 187 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิตติธัชสีดาโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓นายศักรินทร์เภาบัวโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิทธิพัทธิเหมพิมพ์โรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓นางสาวชิชญามีรอดโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิสณีไชยสุขโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓นายพุฒิพัชรศรีพันธ์โรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอติวัณณ์บุญแม้นโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓นางสาวภัคจิราสถาวรโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนาวิลเทศท้วมโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓นายสุพัฒน์ตราชัยสระแก้วโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทราภาจันลาโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓นายจักรพงษ์แก้วพันมาโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญาดาพวงจำปาโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓นายณัฐกิตติ์ศรีเกียรติโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดิเทพอาจต้นโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสิริยากรโสจันทาโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดิรุจอาจต้นโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓นายกรทักษ์เฟื่องทองโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายผาหลวงกลิ่นเสน่ห์โรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓นายปรมีฝึกฝนโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนดลกองวิเศษโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓นายพร้อมสรรพ์แซ่โง้วโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจตุรพิชพรเดชนะโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓นายธนากรผาสุขโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพุทธิพรโดษะนันท์โรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓นางสาวดาราลักษณ์มากสินโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์ธีราศรีโสภณโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓นายศุภชัยภิรมรศโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัทรตราวงศ์สนิทโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓นายพีรพัฒน์แตงหมูโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพ็ญนภาคงชุ่มโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปวันรัตน์ทองเล็กโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอารดาเกิดแดงโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณัฐธิดาสืบเทพโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพลวัฒน์นาจกันยาโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓นายศรายุธโม่งคำโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิพรรธพูลสูรย์โรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓นางสาวเพ็ญพิชชาคณะพลโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอมรสิริเครื่องสายโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปรียาภัทรทับสุขโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชิษณุพงค์นาสิงห์โรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุจิตราบุปผาโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิภูหงษ์ทองโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓นายปิยะโชติหร่ายครบุรีโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลจิตรทองบุญนาคโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓นายพิชญุตม์ชำนาญปืนโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภวิชณ์กองมงคลโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓นายธนกฤตพิลาโทโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนัญญูแผงตันโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓นายฐากูรพีรอนันต์พรโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี