รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๔ - วัดพระยาทำ
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 524 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรวรรณขัดเรือนโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2อุดมศึกษาป.เอกนางศิริลักษณ์รักษาทรัพย์โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรพงศ์ยศวันทาโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจิรวิภาอารยธรรมเลิศโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวันระวีสร้อยจำปาโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๑นายจิรศักดิ์ประตังถาเนโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิภาวีจ้าเสียงโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8อุดมศึกษาป.ตรีนายธีรเดชรักชาติโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑นายพัฒน์ธพงษ์พรหมชุณห์โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปริยาภาใจแสนโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๑นายณัฐวุฒิโสภาโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปนิตาด้วงทิพย์โรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๑นายณัฐพลรักศรีโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนนนหนูแก้วโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๑นายสุรนันท์พาดคนโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวิภาพรอินโป้โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชาคริสอึ่งป่องโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัครพลขุนอินทร์โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเมริการ์ป้องเขตโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวศกรขุนวิจิตรโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิวิมลแดงบำรุงโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีทัตสมเทพโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศักดิ์ศิริแก้วอุตทาโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิริกรสถาวรสมิตร์โรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไพรัชชัยชนะโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสาธินีเอิบอิ่มโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดาวนิลขันดงลิงโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยะธิดาขันเคนโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายลัญจกรพูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรมย์ธีราสอนขัวคามโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุชาดาทองจำโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกันต์ฤทัยปลายไธสงโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรันธรสีนาโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปรินทรพูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยารัตน์อุ่นเคนโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศักรินทร์จรครบุรีโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยากรประสิทธิ์ทองโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชาภัทรชัยปัญญาโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวัชรพลมาโคโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภัคธนีย์พงศ์ธยศโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกอบการณ์จันพิลาดโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวราลักษณ์อุปราชโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุฑามณีเพ็งลาโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายราเชนไกรบุปผาโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศุภพิชญ์ฟื้นฟ้าโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปารเมศโดดเดี่ยวโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรโชติโตรุ่งโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนุรักษ์ประตังถาเนโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพีรยาตุนสมคิดโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนกพิชญ์แก้วบัวขาวโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี