รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๒๓ - วัดเขาลูกช้าง
ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 53 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมิภัทร์หอมจันทร์โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภัทรภูมิคำสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษดาเหลาวันโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชานันท์พลหาโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุวิชญ์เคลือแปรโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบรรณสรณ์ภูบุทองโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุเมธราญจิตรโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖นางสาวกมลพรรณอักโขโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุณภิชณัฎฐ์ประยูรโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐิดาแท่งหอมโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนิดาจันทร์ใดโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณรดาแท่งหอมโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัชชาปาวงษ์โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชาลิสาสุขวงค์โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภูมิด่านเขตแดนโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖นางสาวพัชราพรนาคเกลือโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยะธิดาเต็มมากโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสมชายรักเป้งโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุนิษาประถมพนิชย์โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนัญญาเพียสุดโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติชัยสองพลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเปมิกาเจนรบโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไหมซออู้โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดิเทพสู้โนนทองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธงชัยจองอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงประวันวิทย์รอดพันลบโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปาราเมศกเนิดเหมาะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัศนีสิงห์ตะเคียนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอารียาภรณ์บุญโตโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญชนกส่วนชอบโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเซริยขวจเมียนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพีรพุฒิพุทธายะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยการบินอามัดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรสุขาจิตร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุสรณ์ไชยราชโรงเรียนบ้านนาคลองกลางวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพานันพรเอี่ยมโรงเรียนบ้านนาคลองกลางวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทินกรสอนวงแก้วโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอณากรตุลานนท์โรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรวุฒิอินทร์อนันต์โรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพศศรีมาโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ่งนภาสิงห์เคนโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภวานีขุนมังโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ชนกสืบตระกูลโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัชนีกรแพะขุนทดโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรเมศวงษ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดหนองตลาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์เนื่องเกตุโรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดหนองตลาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงละอองดาวทองสำริดโรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดหนองตลาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ชนกท่าข้ามโรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดหนองตลาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตบุญส่งโรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดหนองตลาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี