รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๒๓ - วัดเขาลูกช้าง
ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 66 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาตุลานนท์โรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓นางสาวเจรจิราราชเดิมโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชยภรณ์อินมีโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภัทรดลย์สารสีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภัทรพลสารสีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรศิลาอุตสาห์โรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณิสาพันธ์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลธิชานิกรกูลโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุพรรษากำเนิดสามโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุณชญาณัฏฐ์ประยูรโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัศนีทุมกองแก้วโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนงนุชโตแก่นโรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลวัลย์พระสุรัตน์โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงแพรวาอุปริบูรณ์โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิทวัสอินนอกโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายประวิตรกุลทองโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรรณิการ์คำเสนโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนัชชาคงคาชาติโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยนันท์พิลากูลโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไกรวิชญ์จันทร์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเตชินท์ฉิมหัตโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอชิรญาถานัดดีโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิภวานีนงค์พรมมาโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฏฐธิดามูลเชื้อโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฟ้ารุ้งเจาะพาโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยภัทรสุขสิริพรชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนากรคู่คิดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาคิมจันทร์แดงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัฒน์น้อยศิริโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธาวินฉวีหาญโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนภัสกรเปลื้องทุกข์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรชตะจำจดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุชานันท์เขาสอยดาวโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุพงค์คำงามโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลรัตน์โพธินิลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชาลิสาอุวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชมพู่จิมโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิตาภรณ์อินทร์ปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐณิชาฝ่ายสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนิสรสังวาลย์ป้องโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิร์อรกรคณฑีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัฒราวิภวพานิชย์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิภาดาบุญแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุชานันท์จันทร์หอมโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภานันท์เขาสอยดาวโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอนัญญาทับทิมทองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรศักดิ์พิมพ์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจารุวรรณสีชำนาญโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงประติมาภรณ์บินอามัดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสมิตาออกรัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี