รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๓ - วัดเขาลูกช้าง
ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 82 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพงษ์กล่อมกมลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชิติสรรค์ภิญโยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวัฒน์คำเกิดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทักษ์ดนัยบุญแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปณพบุปผาโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพนากรกรีบางโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพรพิพัฒทาจุโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวชิรวิทย์สุขสมานโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิรักษ์เม้าบำรุงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิรมย์อิสรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิวิชญ์อิสรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐวรรณนาบุญโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทิพย์พวันอ่ออนน้อมโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสาสองพลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุกคีเมียนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธันวาแมะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทิพย์กัญญาทองอาษาโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔นางสาวอองลีเตนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอัศนีทายศโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิริยากรหอมจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปิยวัชรปิ่นแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิริกัญญาพิชญรุ่งอนันต์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรกฤษณ์กกเปือยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุเมธพานถมโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปราการพุทธรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพเก้าภูมิพานิชย์โรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชรพลโพธิ์ลอยโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัชชามะหงส์ศรีโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธาวรีย์ชะรองรัมย์โรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไรวินท์โพธิ์ลอยโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุทธิพงษ์สุขไกรโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนัทพงศ์กันพ่วงโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์สุพรรณโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิพรรธยอดอาจโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปภัสสรแพะขุทดโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนธรณ์อินเคนโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนภรณ์สโมสรโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนิภรณ์ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านคลองร่วมวัดคลองร่วมพัฒนาคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงชุติมาฤานีโรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดหนองตลาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงกมลทิพย์บุญส่งโรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดหนองตลาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงวิภาภรณ์แผ้วนางโรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดหนองตลาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนาตชพรแจ่มเหมือนโรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดหนองตลาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรเทพธรรมศรีโรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดหนองตลาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปาลิตาขำหินตั้งโรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดหนองตลาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุทธิดาท่าข้ามโรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดหนองตลาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงน้ำทิพย์บุญส่งโรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดหนองตลาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนวิชญ์เพิ่มบุญโรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดหนองตลาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุญยานุชวักจันทร์โรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดหนองตลาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรภิญญาชื่นสุกโรงเรียนบ้านหนองตลาดวัดหนองตลาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุมณฑากาญจนกิจภูษาโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดปราจีนบุรี