รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๒๒ - วัดรัตนชมภู
ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิสุทธิ์รัศมีศรโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยวัดหนองศรีวิชัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนลินีมาลัยทองโรงเรียนบ้านวังบัวทองวัดวังบัวทองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิราภรณ์จันทร์ดวงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิติพรคงคารักษ์โรงเรียนวัดหาดสูงวัดหาดสูงคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรพิมลมูลเชื้อโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปณิศราศรีตระเวรโรงเรียนวัดหาดสูงวัดหาดสูงคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๖นายพัชระผูกล้อมโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์ธิดาเพ็งลาโรงเรียนบ้านท่าอุดมวัดท่าอุดมสมบูรณารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๖นายมนัสวินเกิดสวัสดิ์โรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพชรลัดดาจันดำโรงเรียนบ้านท่าอุดมวัดท่าอุดมสมบูรณารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๖นายสนธยาตุระจิตรโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณรดาอินหนองอาจโรงเรียนบ้านท่าอุดมวัดท่าอุดมสมบูรณารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสรณ์สิริหินดำโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๕นางสาวประกายฟ้าตุ้มมีโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๕นายรุ่งโรจน์หนามพรมโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกานต์ธิดาจำปาโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชิดชนกใจชื้นโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๔นางสาวดุษฎีบุญสอาดโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๔นายธานินทร์สุดละมัยโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพรทิวาต่วนเครือโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกรวรรณรัตนโกมลโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติวัฒน์สาลีโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓นางสาวขนิษฐาข้อเปี้ยโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓นางสาวชนิสรมูลนางเดียวโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณัฐชาโตด้วงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณิชาโตด้วงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓นายปรเมศเปรมศรีโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงประภัทสรพิกุลขาวโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓นายพนากรแพนแลนโนนโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓นางสาวรัตนามีวงค์สมโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓นายวุฒิศักดิ์กำลังยิ่งโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสกุลตลาวิริยาการกุลโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓นายสุธวีร์แย้มกลิ่นโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓นายโสภณกรมระรวยโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจุฑามาศผูกล้อมโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทัตพงษ์ชั่งกอลอโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงทิพรัตน์สกุลเดชช่วงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนกรสาลีหล้าโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงประภากรคำดีโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรัตนาภรณ์ดาธาโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิลปินทิพย์มังกรโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุทธิพงษ์เพ็ชร์นิลโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอชิตพลชาญธนูโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยสิทธิ์พิศนอกโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรภัทรกันทะวงค์โรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิทธิชัยทองสวัสดิ์โรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี