รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๒๒ - วัดรัตนชมภู
ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 158 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวชญาน์ทิพย์กงแก้วโรงเรียนบ้านวังบัวทองวัดวังบัวทองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกนวลแสงเงินรอดโรงเรียนวัดปากแพรกวัดปากแพรกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธมลวรรณเส้นเกษโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4อุดมศึกษาครูนางกนิษฐาอัตภิญโญวัดหาดสูงวัดหาดสูงคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์ภพโตขำโรงเรียนวัดปากแพรกวัดปากแพรกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศิรภัสสรฉิมพลีโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7อุดมศึกษาครูนางสาวจินตนาแซ่แต้วัดหาดสูงวัดหาดสูงคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนโชติปลื้มจิตรโรงเรียนวัดปากแพรกวัดปากแพรกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอาทิตย์ตยาจำให้โรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10อุดมศึกษาครูนางทิพวรรณตีสุขวัดหาดสูงวัดหาดสูงคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรวิเศษภูมิโรงเรียนวัดปากแพรกวัดปากแพรกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๕นายคมกฤชเสมอเชื้อโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13อุดมศึกษาครูนางมนธิราสกุลรัตน์วัดหาดสูงวัดหาดสูงคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัชรพลแจ้งกระจ่างโรงเรียนวัดปากแพรกวัดปากแพรกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๔นายกฤษฎาศรีแตงอ่อนโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16อุดมศึกษาครูนางวิภาศิริกันวัดหาดสูงวัดหาดสูงคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุธาสินีแจ้งกระจ่างโรงเรียนวัดปากแพรกวัดปากแพรกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๔นายขจรศักดิ์ปุยขำบกโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19อุดมศึกษาครูนางสมสุขค้ำชูวัดหาดสูงวัดหาดสูงคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกุลนิดากุลต่ายโรงเรียนวัดปากแพรกวัดปากแพรกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๔นายชาญชัยยอดเกิดโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22อุดมศึกษาครูนายเวียงค้ำชูวัดหาดสูงวัดหาดสูงคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกุลนิภากุลต่ายโรงเรียนวัดปากแพรกวัดปากแพรกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๔นายธนพนธ์กำลังยิ่งโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25อุดมศึกษาครูนางนิภาวดีณีรอดวัดหาดสูงวัดหาดสูงคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชวลิตนาคสวัสดิ์โรงเรียนวัดปากแพรกวัดปากแพรกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพรรณพนัชนครไธสงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28อุดมศึกษาครูนางปัญชลีย์พิมพ์อภิกฤติยาวัดหาดสูงวัดหาดสูงคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภพรศิลาโรงเรียนวัดปากแพรกวัดปากแพรกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพัชรพรดวงนิลโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31อุดมศึกษาครูนางสาวโสภิญโอภาโสวัดหาดสูงวัดหาดสูงคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์เครือกระโทกโรงเรียนวัดปากแพรกวัดปากแพรกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพัชราภรณ์นงพรมมาโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธันวาวุฒิยาโรงเรียนวัดปากแพรกวัดปากแพรกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๔นายรัตน์พิพัฒน์กิมาลีโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรวิชญ์พิมพ์อรัญโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอรทัยลาดสงค์โรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวาทินีฉิมมากูรโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓นายโกวิทสุขศรีแก้วโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐิคากาบแก้วโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓นางสาวชนกานต์ขอบจิตรโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิตติยาเจริญดงโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยวัดหนองศรีวิชัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓นายภูนลาภบัวทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตพูลเพิ่มโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยวัดหนองศรีวิชัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓นางสาววรพิมลชัยฤทธิ์โรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรธิดาเจริญสกุลโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยวัดหนองศรีวิชัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓นายสมใจภูเดชโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัญจรัศมีจีนเมฆโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยวัดหนองศรีวิชัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓นายสมัชญ์ทิพย์โอสถโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรทิพย์เกิดสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยวัดหนองศรีวิชัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี