รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๒ - วัดรัตนชมภู
ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 225 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภณัฐครึกกระโทกโรงเรียนวัดปากแพรกวัดปากแพรกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2อุดมศึกษาครูนางปรียาภัสร์สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านวังบัวทองวัดวังบัวทองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๔นายปรเมษฐ์ปาเดชโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงโซลิตาบลโรงเรียนวัดปากแพรกวัดปากแพรกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5อุดมศึกษาครูนายมนัสณีรอดวัดหาดสูงวัดหาดสูงคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๔นายอภินัทธ์มูลเชื้อโรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทวีทรัพย์เจริญดงโรงเรียนวัดปากแพรกวัดปากแพรกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8อุดมศึกษาครูนางธัญญรัตน์สอนการวัดหาดสูงวัดหาดสูงคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกวลินเกิดสวัสดิ์โรงเรียนวังดาลวิทยาคมวัดสามัคคีสโมสรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภัสสรมลเทศโรงเรียนวัดปากแพรกวัดปากแพรกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรายุทธคำพีโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอาทิตยาดีอ่องโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐจำปาแสนโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนิภรณ์คงไพสันต์โรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิรชาบุญณะอินทร์โรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์ทองคงโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณไก่แก้วโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชินดนัยไชยมนตรีโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรศักดิ์บุญณะอินทร์โรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิชิตชัยศรสุวรรณ์โรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธินนท์ใจชื่นโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธันยารัตน์รักเพื่อนโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลักษิกางามอุโฆษโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปริญญาสมสนิทโชติโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทยากรพรมศรีโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายยศพัทธ์แก่นโสภาโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภายุเผ่าแสงโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภัสนันท์ตันเที่ยงโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศุภสุตาแพนลาโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิทธิพรมูลเชื้อโรงเรียนวัดรัตนชมภูวัดรัตนชมภูคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพนากรวังประทุมโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมนัสพงค์เทียมครูโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปทุมมาอัมชาติโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชานาฏแซ่เฮงโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญชนกหาญนะโมโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทีปกรคล่องแคล้วโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจริภัทรฟองเกิดโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรสิทธิ์ทีประติ้วโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายประวิทย์จีดจีดโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรวัฒน์ลาเจริญโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมังกรสีมุกดาโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐิดากาบแก้วโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปณิตาศักดิ์เพ็ชรโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุนิษาสุขศรีแก้วโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวันธกานต์ดาธาโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกชกรสมปางโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิราวรรณศรีบริสุทธิ์โรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรโสทะจันทร์โรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุภทัตสกุลเดชช่วงโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรวัฒน์ห้วยศิลาโรงเรียนวัดรัตนโชติการามวัดรัตนโชติการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี