รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๒๑ - วัดทุ่งแฝก
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 204 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราภัคแสสุขโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอพิชญาสอนศรีโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3อุดมศึกษาครูนางสาวรุ่งฤดีสัตตะโสโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศธรชุมทรัพย์โรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมัธลิดานาคบรรรณ์โรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแพรวาสีใสโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมนพัทธ์คงเมืองโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวกรพลหนองหลวงโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลธิชายุบลชูโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภาสมาวินโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงบงกชพรกลสันต์โรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐานิสรเจริญคงโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธันวาเดชเดิมโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวิชญ์ด่านประจำโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอริสราฉัตรเงินโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญญาภานพเทาโรงเรียนบ้านชำโสมวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๕นายดลโภคินพิพิธกุลโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐวิภาโภคาโรงเรียนบ้านชำโสมวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๔นายภูริพัฒน์ศรีกลางโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรวรรณจิตรปั้นโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุภาภรณ์ปิติทะโนโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพกรคานชัยภูมิโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๔นายฐิติกรทองใบโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรชนนอ้นไชยะโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๔นายพิพัฒน์หลวงนาโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนวลนาราสองพลโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุพิชชาตรงตามคำโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรภพคำมีโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๔นางสาวบุณยวีร์สีดำโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตรีทศตรีโกฎโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูมิพัฒน์บุญเกิดโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปารีณาน้อยอ่อนโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓นางสาวรินรดาสุวรรณธรโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมันนี่ลมสายสีโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกัญญารัตน์กัญญาพงษ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภควัฒน์พรพุฒิเมธโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเกษิณีไพสมบูรณ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัยลดาจันทร์เกศโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมณฑิราผู้ทรงศิลป์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลลิตาสงครามมาโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกชพรรณตันเจริญโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสราวุฒิศรีนวนโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษกรคมเดชโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันธิยาธรรมโคตรโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชัชบดินทร์พรประเสริฐโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรพลโสภัณโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเกษมศรีสวัสดิ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญยาณีชาติชำนิโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเอกรินทร์ชูฤทธิ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกานต์รุ่งเรืองโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี