รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๒๑ - วัดทุ่งแฝก
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 204 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกชพรรณตันเจริญโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลลักษณ์สุขุมเงินโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรกนกสิงห์ทะยมโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤติกุลสงนอกโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษกรคมเดชโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษณราชกำแหงมิตรโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกวินเมฆพยัพโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกษิราจันทร์คำมีโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญจนพรศรีสวัสดิ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาภัคฉันทะโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกัญญารัตน์กัญญาพงษ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาวีร์วิริยะพัฒนศิริโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดใหม่ท่าพาณิชย์วัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญยาณีชาติชำนิโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกันทรากรกิจสกุลโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดใหม่ท่าพาณิชย์วัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยรัตน์หอยสังข์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์กนกไผ่บุญโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดใหม่ท่าพาณิชย์วัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์ณิชาอธิปัญญาโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพงศ์เชื้อสูงโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติโชคพันธ์เพ็ชรโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดใหม่ท่าพาณิชย์วัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจตุรพรทองแท้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดใหม่ท่าพาณิชย์วัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจัสมินทร์ประเสริฐแก้วโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิดาภาแซ่ก๊วยโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดใหม่ท่าพาณิชย์วัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราภัคแสสุขโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิราภาศัพเสนาะโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนัญชิดาเครือแก้วโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนานภัทรศรีสวัสดิ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนารีย์นิลบัวโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลธิชายุบลชูโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชวัลรัตน์โพธ์เกิดโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชวินธรวิเชียรชมโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชัชบดินทร์พรประเสริฐโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชาริสาคำตันโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงญาณาทิปไพสมบูรณ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐานิสรเจริญคงโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิตาภาเชื้ออินทราถาโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๔นายฐิติกรทองใบโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิติกาญจน์มีชนะโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฐิติมาชาญประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณธาวุฒิสำเภาทองโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณปภัชมูลกิตติโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดใหม่ท่าพาณิชย์วัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณปภัสนิตยาจารย์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณพิชญาเกิดศิลป์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณหทัยเผือกแคโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฎฐนิชาเจริญโชติปัญญาดีโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฏฐกิตต์โยธะชัยโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐชาบุญโตโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐญาดานะทะตะโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดใหม่ท่าพาณิชย์วัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐดนัยแก้วเต๋จ๊ะโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐทิตาเอี่ยมประมูลโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐธยาน์จันทร์ศรีโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดใหม่ท่าพาณิชย์วัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี