รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๒๑ - วัดทุ่งแฝก
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 201 ถึง 204 จาก 204 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
201มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนิรชามุสนมโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
202มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภัทรกรจูมบาลโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
203มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศศินิภาจำปานาคโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
204มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภวิชญ์วงษ์สุริยันต์โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี