รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๒๑ - วัดทุ่งแฝก
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 51 ถึง 100 จาก 204 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรพลโสภัณโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
52มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเกษมศรีสวัสดิ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
53ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญยาณีชาติชำนิโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
54มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเอกรินทร์ชูฤทธิ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
55ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกานต์รุ่งเรืองโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
56มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนัทฐพีพรโพธิ์เตี้ยโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
57ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐดนัยแก้วเต๋จ๊ะโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
58มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญจนพรศรีสวัสดิ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
59ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรหวันทาโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
60มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิราภาศัพเสนาะโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
61ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรศรีสุนทรโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
62มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทักษะสัตย์ซื่อโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
63ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชวัลรัตน์โพธ์เกิดโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
64มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวงศธรไผ่แดงโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
65ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรัณย์วิชญ์ลาเจริญโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
66มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรพัฒน์เหิงขุนทดโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
67ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริสนธิศรีโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
68มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภวิชญ์การิกโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
69ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรผามั่นโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
70มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมนพัทธ์ชาญธนูโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
71ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรภิมลนามคำมูลโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
72มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวัฒนโรจน์บุญปลูกโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
73ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณพิชญาเกิดศิลป์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
74มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงญาณาทิปไพสมบูรณ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
75ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฐวีงามช่อชัยพฤกษ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
76มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสรัลสุวรรณธรโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
77ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรัชญยวงษ์จันทราโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
78มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชวินธรวิเชียรชมโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
79ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนบูรณ์ทองประไพโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
80มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธนันต์ญดาสุทธิกุลทรัพย์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
81ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมนัสนันท์แก้วพลโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
82มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณธาวุฒิสำเภาทองโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
83ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฏฐกิตต์โยธะชัยโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
84มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนิธิพงธ์โคตรนาแกโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
85ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเดชาวัตสุดสงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
86มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอินทัชรัตนพัลลภโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
87ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐทิตาเอี่ยมประมูลโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
88มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษณราชกำแหงมิตรโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
89ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัสสรยิ่งยงค์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
90มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจัสมินทร์ประเสริฐแก้วโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
91ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงษ์ณภัทรธ์กันกาโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
92มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฎฐนิชาเจริญโชติปัญญาดีโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
93ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวีณาบุตรเพชรโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
94มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิสิทธิ์แสวงสุทธิ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
95ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภคินีศรีอุดมโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
96มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิติกาญจน์มีชนะโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
97ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรดุลย์มาโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
98มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรจนกรจิตจุมพรโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
99ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัญญภัทรสุขโสโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
100มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนพลเย็นประสพโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี