รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๒๑ - วัดทุ่งแฝก
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 204 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราภัคแสสุขโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอพิชญาสอนศรีโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3อุดมศึกษาครูนางสาวรุ่งฤดีสัตตะโสโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศธรชุมทรัพย์โรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมัธลิดานาคบรรรณ์โรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6อุดมศึกษาครูนางผานิดศิลาโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแพรวาสีใสโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมนพัทธ์คงเมืองโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9อุดมศึกษาครูนางสาวศันสนีย์ด่านประจำโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวกรพลหนองหลวงโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลธิชายุบลชูโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12อุดมศึกษาครูนางสาวไพรัตพรมชาติโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภาสมาวินโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงบงกชพรกลสันต์โรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15อุดมศึกษาครูนางพิกุลเทศสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐานิสรเจริญคงโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธันวาเดชเดิมโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18อุดมศึกษาครูนางสาวรุ่งฟ้ามั่นคงโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวิชญ์ด่านประจำโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอริสราฉัตรเงินโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญญาภานพเทาโรงเรียนบ้านชำโสมวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๕นายดลโภคินพิพิธกุลโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐวิภาโภคาโรงเรียนบ้านชำโสมวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๔นายภูริพัฒน์ศรีกลางโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรวรรณจิตรปั้นโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุภาภรณ์ปิติทะโนโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพกรคานชัยภูมิโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๔นายฐิติกรทองใบโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรชนนอ้นไชยะโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๔นายพิพัฒน์หลวงนาโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนวลนาราสองพลโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุพิชชาตรงตามคำโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรภพคำมีโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๔นางสาวบุณยวีร์สีดำโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตรีทศตรีโกฎโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูมิพัฒน์บุญเกิดโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปารีณาน้อยอ่อนโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓นางสาวรินรดาสุวรรณธรโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมันนี่ลมสายสีโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกัญญารัตน์กัญญาพงษ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภควัฒน์พรพุฒิเมธโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเกษิณีไพสมบูรณ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัยลดาจันทร์เกศโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมณฑิราผู้ทรงศิลป์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลลิตาสงครามมาโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกชพรรณตันเจริญโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสราวุฒิศรีนวนโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษกรคมเดชโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันธิยาธรรมโคตรโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชัชบดินทร์พรประเสริฐโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี