รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๒๑ - วัดทุ่งแฝก
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 539 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณภายุระทายโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2อุดมศึกษาครูนางสาวยุภาราษฎาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปัญจพลศรีษะโมโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจษฎากรทองมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5อุดมศึกษาครูนางสาวชนิดาพงษ์พานิชโรงเรียนบ้านหนองช้างลงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศธรมัธยมโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7อุดมศึกษาครูนางเพ็ญโสภาภูทะเกโรงเรียนบ้านนางเลงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพปภาธรรมวงศรีโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนุชาขวัญอยู่โรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสมิตานันแสนพรมโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรากรเครือถาโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรพงษ์ปิ่นแบบแสงโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธิวากรณ์กรุณาโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตนัยแสงคุรังโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลชนกเครือแก้วโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรแขกน้อยโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓นายพงษ์ศิริเพ็งคั่งโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชนานันท์บุญโมโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกวินภพเดชศรโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญฤดีสายทองโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายฤทธิไกรหวันทาโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงยุวดีจิตจำนงค์โรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐภัทรจันทร์แดงโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิเทียมเขาโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิชญาพรไชยสินโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนิธิโชติสีกองโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญญาภากรเกตุโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสวิชญาทองเชื้อโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรลาภิณภักพาโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวีรพงษ์ประจันทะโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพรพิพัฒน์เพ็งพุตโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภกานต์ทิมแก้วโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสโรชาเลิศเจริญสวัสดิ์โรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรรณกรตรองจิตโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญชนิกานต์กรเกตุโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณิดาทองนิลโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุรยุทธ์สิทธิ์นุสรณ์โรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรกรพลุหนองหลวงโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวิธรินนิลวัฒน์โรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิตาพรติ่งนางรองโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญญารัตน์คงเมืองโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนโชติคงเมืองโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐณิชาทรัพย์เจริญพรโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปณิตาพัดสุขโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรนัยพุฒซ้อนโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอุบลวรรณขุมมาโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรวัตรณรงค์มีโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอาทิตยามีเชาว์โรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรปรียาศรีษะโมโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชฎาพรชัยสาโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี