รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๑ - วัดทุ่งแฝก
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 757 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรพัฒน์คำเรืองศรีโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธรรมรัตน์เสริมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3อุดมศึกษาครูนายสรศักดิ์ทองจันทร์โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดใหม่ท่าพาณิชย์วัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณฐพรผ่านสำแดงโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5อุดมศึกษาครูนางสาวภริทตาธรรมศรโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิขเรศทำมารูปาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7อุดมศึกษาครูนางสาวคนาภรณ์พันสีทาโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิราภาสินธ์พนาโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภัสสรอินทะนาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิจูมบาลโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11อุดมศึกษาครูนายปัณณวิชญ์ดวงพระจันทร์โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภสรอินธิราชโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุรีย์นิภาระยองขาวโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14อุดมศึกษาครูนางสาวพรนภิสตุ้งประโคนโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนฤนาทบุบผาดาษโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอธิชาวารีดีโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนนท์อินทนนโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18อุดมศึกษาครูนางสาวกฤษณาปราตรัยโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19อุดมศึกษาครูว่าที่ร้อยตรีเดชนรินทร์อยู่ข้างแรมโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ววัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนุภัทรขุมมาโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภัสสรมาแสงโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบัณฑิตาแซ่ลิ้มโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๖นายภาธรณ์รักษ์มณีโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกนกวรรณทองฉายโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัชชานนท์นุ่นเสสโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตสีทองโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๕นายเฉลิมชัยไกรวิเศษโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตกองแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๕นายชยพลหอมหวนโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศธรมูลสินโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๕นายนวพลชวดเปียโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกกวินหวันทาโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฏฐิกาจันทร์สว่างโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภวรัญชน์นนท์สิงห์โรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๕นายจตุภัทรแก้วกุลวงษ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภาสเขตอนันต์โรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๕นายสถิตคุณบุญประกอบโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเบญจมาศจันทร์ดรโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฏฐากรแก้วเรืองแสงโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๔นายนพฤทธิ์พยัคฆะโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษดาเรืองมนตรีโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิแสงคุรังโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชนม์นิภาคงแก้วโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนภัสกรจันทร์อ่อนโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงไปรยามะลาศณีโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวกรบุญเกิดโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเอริคซาร์นาโดโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชญานนท์อธิพัฒน์เดชากรโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงน้ำผึ้งให้งามหมู่โรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒นายวัฒนชัยนิกากันโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี