รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๒๐ - เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาปวส.นายอัมรินทร์มารศรีเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2อุดมศึกษาปวส.นายสิทธิชัยหาดเจียงเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3อุดมศึกษาปวส.นายสุริยะถ้ำสิงห์เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4อุดมศึกษาปวส.นายสันเพิ่มฤทธิ์เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5อุดมศึกษาปวส.นายปวินท์รัตนปประเสริฐศิริเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6อุดมศึกษาปวส.นางสาวมุกไพลินผิวสวัสดิ์เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7อุดมศึกษาปวส.นางสาวเจนจิราจันทร์สวัสดิ์เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8อุดมศึกษาปวส.นางสาวสุพัตราวิริยะสัมพันธ์สุขเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9อุดมศึกษาปวส.นางสาววันเพ็ญก้อนสีผึ้งเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10อุดมศึกษาปวส.นางสาวเกตุสุดาอุตเทนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11อุดมศึกษาปวส.นางสาวอรวิภาชัยพินิจเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12อุดมศึกษาปวส.นางสาวอ้อยสารมูลเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13อุดมศึกษาปวส.นางสาวนีรนาถพรหมจันทร์เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14อุดมศึกษาปวส.นางสาวเพ็ญพรทุมทองกิ่งเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15อุดมศึกษาปวส.นางสาวอมินตราน้อยอ่อนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16อุดมศึกษาปวส.นางสาวนาตยาวันเชียงเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17อุดมศึกษาปวส.นางสาววาสนาภูนาไชยเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี