รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๐ - เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาปวส.นายเกรียงไกรพรมทีเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2อุดมศึกษาปวส.นายธนธรบริรักษ์เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3อุดมศึกษาปวส.นายเทวาพันสีทาอุ้ยเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4อุดมศึกษาปวส.นายสุริยาเคนเหลาเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5อุดมศึกษาปวส.นายวันชัยบัวหลวงเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6อุดมศึกษาปวส.นายณัฐวุฒิเห็งขุนทดเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7อุดมศึกษาปวส.นายกันตพงษ์ซิ้มอิ่มเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8อุดมศึกษาปวส.นายภูเบศรสุรภักดิ์เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9อุดมศึกษาปวส.นายสาโรจน์สุขรัตน์เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10อุดมศึกษาปวส.นายสวิงดีเมืองเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11อุดมศึกษาปวส.นายสุริยาทองหล่อเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12อุดมศึกษาปวส.นายอนุชาทองเจียวเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13อุดมศึกษาปวส.นายเจนรบแก้ววงษ์ษาเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14อุดมศึกษาปวส.นางสาวธลัชชนกสาริกันเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15อุดมศึกษาปวส.นางสาวกนิษฐาพืชเพียรเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16อุดมศึกษาปวส.นางสาวพิลาวรรณฉันหากุลเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17อุดมศึกษาปวส.นางสาวปภาดาภูมิศิลาเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18อุดมศึกษาปวส.นางสาวทองพูนชัยจำเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19อุดมศึกษาปวส.นางสาวสุบรรณทิพย์โอสถเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20อุดมศึกษาปวส.นางสาวพรทิพย์ผู้ดีเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21อุดมศึกษาปวส.นางสาวปุ้ยดอนสีดาเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22อุดมศึกษาปวส.นางสาวนงนุชอิมานิเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23อุดมศึกษาปวส.นางสาวกรกนกกันหากิจเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24อุดมศึกษาปวส.นางสาวสุวนันท์วงค์เสนาเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25อุดมศึกษาปวส.นางสาวสมยงสุวังเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26อุดมศึกษาปวส.นางสาวสุกัญญาชัยบาลเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27อุดมศึกษาปวส.นางสาวสุพรรษาแปลงสารเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28อุดมศึกษาปวส.นางสาวสุภาพรแก้วดีเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29อุดมศึกษาปวส.นางสาวสุปราณีโนนด่อนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30อุดมศึกษาปวส.นางสาวสุทธิกานต์ขวัญเมืองเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31อุดมศึกษาปวส.นางสาวเกศรินโทสูงเนินเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32อุดมศึกษาปวส.นางสาวนันทิยาสายแจ่มเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33อุดมศึกษาปวส.นางสาวทานตะวันแผ้วนางเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34อุดมศึกษาปวส.นางสาวดอกดินคำพาเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35อุดมศึกษาปวส.นางสาวรัตนาอ่อนตาเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36อุดมศึกษาปวส.นางสาวพรเพชรเพ็ชระเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37อุดมศึกษาปวส.นางสาวเบญจวรรณวิริยะพันธ์เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38อุดมศึกษาปวส.นางสาวจิราพรแสงสว่างเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39อุดมศึกษาปวส.นางสาวนงนุชกงแก้วเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40อุดมศึกษาปวส.นางสาวสมปองวาระโวเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
41อุดมศึกษาปวส.นางสาวอรพรรณเรือนรัมย์เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี