รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๑๖ - โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคณาธิปยิ่งธนรัฐบาลโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีวัดป่ามะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุณยาพรพรหมอินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีวัดป่ามะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฉัตรชัยสมชัยโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีวัดป่ามะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรชนนแสงเดชโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีวัดป่ามะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุกนต์ธีผินสูงเนินโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีวัดป่ามะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกราชอินนาคโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีวัดป่ามะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอภิชญารัตนวรรณโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีวัดป่ามะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกษณกรกุลศรีโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีวัดป่ามะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงทัศนีย์โพธิ์สูงโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีวัดป่ามะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเพ็ญพิชชากุสุมาโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีวัดป่ามะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี