รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๗๑๔๔ - โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา
ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทักษ์ดนัยหอมดอกพุธโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพัตราดาทองโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกรจันทร์ชุมนุมโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธิดารัตน์ดาทองโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมาริสาแสงใสโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศศิวรรณหอมหวลโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิรินทร์ธารสุดละมัยโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์