รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๕๒๒๐ - โรงเรียนอนุบาลกระสัง
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักร์พันธุ์คันสมาโสโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกษรินทร์แตงยอนรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3อุดมศึกษาครูนางสาววราภรณ์เดชเดชะโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนุชจรีตรวจมรรคาโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิชญาดาแลดีโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัชราสมัครเขตการณ์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฎฐธิดากองสุขโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุริยะเรืองรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวินิตาอุไรรักษ์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวีรศักดิ์คงประเสริฐโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสมภพปันนะถุภาโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนุวัชชินรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกอหญ้ากกรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงตติยาอุบลไกรสิห์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธันยกานต์โกยรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายประกิจการณ์กองสุขโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงไพรินนิยอนรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงริสาทองบ่อโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอนัญลักษณ์แตงยอนรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรนุชพนึกรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์