รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๕๒๒๐ - โรงเรียนอนุบาลกระสัง
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 59 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลวันท์มอบยิ่งโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2อุดมศึกษาครูนายสนธยาสมหมายโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัทมาแซ่วื่อโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรกนกกระจับหอมโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณวิสานะชินรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกรภัทร์ชีวาจรโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัทรกรมีอำพันธ์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกานต์ธิดาภูไม่พรมโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงไอศิราแว่นรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10มัธยมศึกษาม.๓นายจอร์แดนเครเซ่โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชานนท์ภาสดาโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายฌัชพลอยู่ยั่งยืนโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเปมิกาดวงจันทร์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิพัฒน์คำทองโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิมพ์ประภาอุ่นใจโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายราเชนทร์สมัครสมานโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวีรภัทรวิเศษกันทรากรโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสันติภาพทุรังรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุกฤตหัตถโดนโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุรชลขันสาลีโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรปรียานิยอนรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22มัธยมศึกษาม.๓นายอานนท์การเพียรโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกรกนกแววจิ้งหรีดโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิราวรรณมรกตโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชนภัทรถวิลกิจโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชลสิทธิ์สาริศรีโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงโชติรสละนิโสโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฐิติวรนันท์ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพงษ์คืนรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายถิรวิทย์กะรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนเดชกัณระโนโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพชรดนัยจงมั่นโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพรรวินท์พร้อมพิมพ์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรพัฒน์โคตรเสนาโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายมณฑลพริ้งเพราะโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมณีรินทร์กองสนั่นโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงลัขณาภรณ์พูนประโคนโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสกายเครเซ่โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสกาวเดือนนุชาญรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภัทรตราสุขสังวรโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิชาติสิทธิสังข์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอศัลยานะเรศรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอิทธิเดชจันทร์เต็มโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษณนะชินรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเคนจะรอนรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชาคริตละอองดีโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณฐกรเชือนรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายต้นกล้าโกยรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนัยนันท์แผ่นใหญ่โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรเทพศรีคงศรีโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์