รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๒๒๐ - โรงเรียนอนุบาลกระสัง
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 125 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาอื่นๆนางสาลินีกุลวงษ์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2มัธยมศึกษาม.๔นายกรวิชญ์กองสุขโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทร์ดีชะเอมหอมโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4มัธยมศึกษาม.๔นายโชคอนันต์โพธิ์แก้วโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรพันธ์พันธุศิริสดโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6มัธยมศึกษาม.๔นายธีรศานต์ทะยานรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ศิริสำราญโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๔นายพัทธนันท์คงทวีโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรศักดิ์ตรวจมรรคาโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10มัธยมศึกษาม.๔นายพิทวัสเขียวสูงเนินโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุณณดานิทะรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปนัดดานันทวงษ์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพุทธรักษานาคมอญโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปวีณาดาวันดีโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริตสมบูรณ์การโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวราทิพย์โกยรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลัดดาวรรณขาวดีโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิราภรณ์พันพิชโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรวิทย์บุญครองโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชฎาภรณ์สัทธาพรโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเศรษฐพงษ์รัศมีโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงดริยาอุบลไกรสิห์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสมศักดิ์กกรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงทัศณีวรรณโกยรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสืบสกุลนิรอรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนพัฒน์กุสารัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอชิรญาณ์นิเรียงรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธนัชชาจินตานนท์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอายนาแว่นรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธนัชพรชลชีพโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกภัทรกะรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมานิตาหงษ์ทองโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรชวัลประเสริฐศรีโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรางคณาเดชเดชะโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกานต์รวีปานจันทร์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรางค์ศิริเงินห้วยพระโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกานติสานิเรืองรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุรัชญาแสงพรหมโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเกื้อกูลวงศ์ทองเจริญโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอมลวรรณรัสมีโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญจิราขอเอิบกลางโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอริษาเอฟเวอร์เรทโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงคณัฐสนันท์สร้อยหล้าโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันธิมาศรีพลเมืองโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคีตภัทรพจน์รัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปพิชญาขิงประโคนโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทกานต์อุไรพันธ์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพรลภัสสุริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิดาภาสุริยะโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภาณุพงศ์เชื้อคำฮดโรงเรียนอนุบาลกระสังวัดท่าสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์