รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๒๑๙ - วัดชุมพลมณีรัตน์
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 205 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญฤดีเสายอดโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐิติพงค์เจือจันทร์โรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3อุดมศึกษาครูนายภัคภัทรดวงประโคนโรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)วัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิระพงศ์เสายอดโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายต้นกล้าเครือชัยโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6อุดมศึกษาครูนางสาววาสุธีฤกษ์ชัยโรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)วัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณภัสสรเสียงตรงโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเตชิตเกือกรัมย์โรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธรรญาพรจัดไทยโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรภัทรคำสุมาลีโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบัญชาเลิศยะโสโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปรีชาเพิ่มดีโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรตึกสูงเนินโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปวริศร์รัตนาที่วัฒน์โรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรนัชชาเสายอดโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปาราเมศนิพันธ์รัมย์โรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุจิตราเพชรฤทธิ์โรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภานุพงศ์สุดเลิศโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19ประถมศึกษาป.๖นางสาวอุไรวรรณสีลุนช่างโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภณัฐดวงแววโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุภากรแฝงจันดาโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธวัลรัตน์ส่งคืนโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตยชณ์มะลิสดโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอธิชาสาธรโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาณัฐหนูตอโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอาลิสเลาะห์ผู้ดีโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติคุณมุมทองโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอำนาจจันทินมาธรณ์โรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกวลินแววจิ้งหรีดโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไอศูรย์เกือกรัมย์โรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรรินทร์ซาเสนโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคมกฤษศุภรัตน์โรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชาลินีวาจามั่นโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชนะโชติฤกษ์ชัยโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชูเกียรติวาพัดไทยโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรพัฒน์ดวงประทุมโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐตะยาดีบุญโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัทรวรรณสนั่นน้ำหนักโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพงศ์ยอดเครือโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมณีรัตน์จันศรีโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปองคุณคันสมาโสโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิทธิพลพันภักดีโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรชนกฉายยาโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุภัสรากองสนั่นโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรลภัสเหนียวคงโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอทิตยามณีวงศ์โรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมิ่งพรชื่นใจโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนุสรณ์แฝดโคกสูงโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรุ่งเกียรติตรวจมรรคาโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกณิกาแก้วรัมย์โรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์