รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๕๒๑๘ - วัดคันธารมย์
ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายบัณฑิตนุสิทธิ์รัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอติเทพจงสู้โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนพรัตน์สุโขรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนครินทร์สายน้อยโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงถิรนันท์มิตรชัยชาญโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสถิตาภรณ์นุศรรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวีรยานุสิทธิ์รัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญข้าวโสรักนิดโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุปราณีสุขเจริญโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศรัณย์พรนุสิทธิ์รัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปวันพัสตร์นิสัยรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนัทธพรนุแรมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธิติกานต์หงษ์มณีโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงทิภาพรเจียมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงดวงสุนีย์พงษ์เกษมโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงดาราพรรณจวนสุขโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงดวงฤทัยชัยพูนโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกุลธิดาใจชื่นโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกชกรแสงทับทิมโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุชาวดีคงชนะโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิรดาบูรณพันธ์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิมประกายบุญครองโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัทธนันท์บุญรินทร์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปาริฉัตรน่าพิมายโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฎฐธิดากองสุขโรงเรียนบ้านดอนยาววัดดอนยาวคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26อุดมศึกษาอื่นๆนางสุดาทิพย์นะรารัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์