รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๕๒๑๘ - วัดคันธารมย์
ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 182 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฎานวลพริ้งโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชลธีกลิ่นรัตน์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเกรียงไกรจะเชิญรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัชพิมุขผลโสติโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมนพรรณพัดไทยโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชญาดาตระกูลรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวินธิดานุแรมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยวัฒน์เขตบำรุงโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกวีวัธน์นุแรมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวันต์บำรุงแคว้นโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกะวินกองรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวันต์อุทัยรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกีรติศิระทรงสกุลโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทรบุญพิมพ์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลรัตน์ประโลมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนลินทิพย์แสงสว่างโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคณพศอุตตะมะโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปฏิยุทธนิเรืองรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุธาทิพย์นุชาญรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรพิมลราชัยโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐิติวัสส์รักษางามโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุนันทามาลัยโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฏฐ์พัชร์อุทาหรณ์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรพิมลจะแรกรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐชยาปะนะสุภาโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกชกรนิเรืองรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐณิชาพันธะบัวศรีโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกนิษฐานิเรืองรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภัทรการกระสังโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญญารัตน์แก้วหานามโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภาสนุพินรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปณาลีอุทัยรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพลวงษกะวันโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวิริยะอุสาดีโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์หอมนวลโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสายธารขาวสะอาดโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกชกรนุสิทธิ์รัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาพิสุทธ์ทองใบโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกันต์ดนัยสุมหิรัญโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธัญกรพฤทธยานันต์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกันตพงศ์ส่งยินดีโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันยพรนิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกาญจนาสุขน้อยโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนัญธิดากองแก้วโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจุลจักรเจริญรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุญจิรากองวิเศษโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายฉัตรชัยดีเสมอโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฏิพลยั่งยืนโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลธิชาแจ่มใสโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปรีชญานุแรมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์