รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๒๑๘ - วัดคันธารมย์
ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 194 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐริกาทองลอยโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
2อุดมศึกษาอื่นๆนายชูอุทัยรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิติศักดิ์เกิดพระโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิชญาภัคกางรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนาธิปจิตกล้าโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
6อุดมศึกษาครูนางสาววรรณีีสายสอนโรงเรียนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรภัทร์เถาะพูนโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลนุกอนรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
9อุดมศึกษาครูนางยุวากรณ์เกตุชิตโรงเรียนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธรากรสงวนชื่อโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทินภัทรนิเรืองรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
12อุดมศึกษาครูนางสาววนิดาทะนวนรัมย์โรงเรียนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรัชฎากรอุมาธรณ์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพย์รัตน์ใบบัวโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
15อุดมศึกษาครูนายศักดาเชื้อสิงห์โรงเรียนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายลัคกี้ไอชฮอร์นโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัตร์ม่วงแก้วโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
18อุดมศึกษาครูนางสาวกัญญาหงษ์สมศรีโรงเรียนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภฤกษ์โพธิศาสตร์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาวินเจริญไขโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
21อุดมศึกษาอื่นๆนางอารีรัตน์ทุมทองโรงเรียนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสนั่นนามกล่าวสุขโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปราโมทย์เการัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
24อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวรุจิราคชไกรโรงเรียนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนาวินอพิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรีชานานาโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
27อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวอรอนงค์โกรัมย์โรงเรียนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอนุสราพานิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรกล่าวรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอรรถกฤตสติภาโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีระยุทธกล่าวรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกรภัทร์ตุงคะศิริโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเฟื่องฟ้าหะพินรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุฑามาศทองนำโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรพลเลิศยะโสโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเจริญรัตน์กระแจะจันทร์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศินิภาจงตั้งกลางโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพลแก้วคำโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภพลจะริตรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายถิรวัฒน์เจริญศิริโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอลงกรณ์พิมพ์วงค์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกฤตจริตรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัญชิสายิ่งมีโรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญญารัตน์กาดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัสนีเช่นรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปวริศฉลาดเจนโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุวัฒน์จะเชิญรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพิพัฒน์พินิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแคทติยาภรณ์ดีมั่นโรงเรียนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรพัฒน์บัวหอมโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์