รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๕๒๑๗ - วัดห้วยสำราญ
ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 96 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐชิตาทะเวชรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2มัธยมศึกษาม.๓นายเกียรติศักดิ์พนุมรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรพะนิจรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจินตราเพชรเอี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนาวดีมะไลทองโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณิศาโวหารลึกโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงดาวพนุมรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทร์แสงทับทิมโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงตะวันไชยปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนฤภัททร์นะวันรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธัญญาลักษณ์พะวิงรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฐวีอินทรวิชาโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรัญชิดาจำปาทองโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชิดชนกโสภณพัฒนานุยุตโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรัตนภรณ์ทับภูเดชโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐานิตาขจัดโรคาโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอริยามะลิซ้อนโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนาวินบานกระโทกโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกรนันท์มณีลุนโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุชัญญาสารแหน่โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพลศรีสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวิชญ์แสนกล้าโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐภูมิซ่อนกลิ่นโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงงามตาทองขาวโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิดาภาพะเนตรรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพัชรพลพะวรรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพายุยอดสิงห์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราภรณ์พูนกลางโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิพรรธแสนกล้าโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนาภาทองเลิศโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาณุพงศ์ดาทองโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยานันต์พิมพ์ขันธ์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัฐภูมิแก้วไพรโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชลธีเจริญศิริโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนุชิตตุ้มอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชาคริตจิตโชติโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาณภาโยยรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิชาติชัยสารโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคุณากรทะรารัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณฐกรจันนุบินโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเจนธิดาสำอางค์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐดนัยโพนรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนารักษ์แสนรู้โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทีปกรใชยแก้วโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรภัทรดาทองโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธราเทพจำปาทองโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนันธิชาพันธ์สะอาดโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธัญธรศรีสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรพัฒน์พิศเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรบดีเข็มดีโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์