รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๕๒๐๐ - โรงเรียนบ้านหนองเชือก
ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกาญจนาเชยรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2อุดมศึกษาครูนางสาวศุภรัตน์แต้มไธสงโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธราเทพลักขษรโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจีราวัตน์ชินรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยนัดบุตศาสตรโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายฐาปกรณ์ยินดีรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพชรรัตน์สุขจิตรโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทิพย์รัตน์ขาวรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยุทธศาสตร์อ้วนอินทร์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนโชติสายบุตรโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายลีออนชาวสวนโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติวรดาขันตินนท์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัฐภูมิพาร์กเกอร์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงลิชาเย็นกมลโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิพาดาเพ็งพิศโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรธนแยมรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเนตรชนกศาลางามโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภสิทธิ์เชิดนามโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์ชนกเยรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุรชัยอินทร์ทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรณนิษาแก้วโสภาโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวราพรชื่นรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอธิชาแก้วย้อยโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิวิชญ์นานอกโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุภกานต์ปรากฎชื่อโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอรรถสิทธิ์พลพวกโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิริวรรณจิบจันทร์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอัครพลตระกูลวีรศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรายุสเยรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐสรณ์สิริสุขะโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนพัตยินดีรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธเนศบุญแย้มโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิพัฒพงศ์งามสง่าโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิราชลักษ์เสวีโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภัทรกรการรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรัญญูขาวดีโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวิทยาแขกรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวีระภาพเชิดศรีโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสรวิชญ์เซิบรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสรายุทธแก้วหานามโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลชนกแสงอัคคีโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรายุสกล้าแข็งโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงทัศนีย์ศรีทาโรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรพรรณพลทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวัชระโยรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเชือกวัดหัวช้างหนองเชือกคณะจังหวัดบุรีรัมย์