รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๕๑๓๕ - โรงเรียนกระสังพิทยาคม
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 491 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกชมนพิเรศรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
2อุดมศึกษาครูนายทวีศักดิ์เตียงประโคนโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกนกวรรณจันทร์สิงขะโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
4อุดมศึกษาครูนางบัวแก้วพรมบุตรโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกนกวรรณอุ่นใจดีโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
6อุดมศึกษาครูนายปองพลโพธิ์วัดโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกมลทิพย์พลแก้วโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
8อุดมศึกษาครูนางสาวผิวอุตขันธ์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
9อุดมศึกษาครูนางสาวสุทธิวรรณลามีนนท์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกรรณิการ์อ่วมรอดโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษฎาวงศ์งานโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
12อุดมศึกษาครูนางสุภาวิณีแดงดีโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
13อุดมศึกษาครูนางสาวอังคณานวลพริ้งโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
14มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษณพงศ์อพรรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญญาภัคคำนุชโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
16มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกานติ์ชนิตคอมแพงจันทร์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติกวินจงสู้โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
18มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติภัทธ์นามบุตรโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกุลธิณีมีพรโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
20มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกุลธิดาสุดงามโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๖นายขอบภพซาเสนโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
22มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจารุวรรณนิพันรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิณณรัตน์ยินดีโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
24มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิดาภาชัยสุวรรณโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเจนอักษรเลิศศิลาโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๖นายเจษฎานาอ้อมโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๖นายเจษฎาอินลีโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
28มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฉัตรพรเครื่องรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนารดีสามยอดโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
30มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนิดาชารัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชัญญานุชวันนิจโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๖นายไชยวัฒน์ฤทธิรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
33มัธยมศึกษาม.๖นายณรงค์ศักดิ์แก้วมรกฎโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
34มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฐกมลเจนถูกใจโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐกิตติ์ดีไร่โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฐพรนุแรมรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
37มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวัฒน์นุกาศรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณิชารีย์การกระสังโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
39มัธยมศึกษาม.๖นางสาวดารินทร์สุมหิรัญโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธนภรณ์ศิริบุญโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
41มัธยมศึกษาม.๖นายธนภัทรจันทร์แรมโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
42มัธยมศึกษาม.๖นายธนวัฒน์จริตรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
43มัธยมศึกษาม.๖นายธวัชชัยเกยรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๖นายธีภบบุญมานนท์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
45มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนฤภรจุฬารัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
46มัธยมศึกษาม.๖นายนวมินทร์กระจ่างจิตรโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
47มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนันทิชาจารัตน์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
48มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนันทิดากำลังรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
49มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนิภาพรคำสอนโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
50มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนุชรีจะริตรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์