รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๑๓๕ - โรงเรียนกระสังพิทยาคม
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 718 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกชพรก้อนรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
2อุดมศึกษาผอ.นายไพบูลย์มั่นยืนโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกนกพรโสรจันทร์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
4อุดมศึกษารอง ผอ.นายประถมนิธุรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกนกวรรณโกรทินธาคมโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
6อุดมศึกษาครูนายกอบเกียรติมฤทุกุลโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกรรณิกาคงทิพย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
8อุดมศึกษาครูนางกัลยารัตน์แป้นศิริมงคลกุลโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๖นายกฤตนัยเฉลิมผลโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
10อุดมศึกษาครูนางสาวกาญจนาขันธ์ดวงโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
11อุดมศึกษาครูนางกาญจนาประสงค์ดีโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
12มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษณ์ปอดแสนโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกวินทราสุขอุ้มโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
14อุดมศึกษาครูนายกิตติพลธรรมโหรโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกานต์สิริเกรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
16อุดมศึกษาครูนางสาวกุลริสานาคนวลโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติภัฎยอดเครือโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
18อุดมศึกษาครูนางกุหลาบบุญโชติโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติศักดิ์สายชุมดีโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
20อุดมศึกษาครูนางสาวคำแก้วนะมิตรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
21อุดมศึกษาครูนางจรรยวรรณศรีฉายาโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
22มัธยมศึกษาม.๖นายเกรียงไกรหวังเงากลางโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
23อุดมศึกษาครูนางสาวจันทร์ฉายแจ่นประโคนโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
24มัธยมศึกษาม.๖นางสาวคีตภัทรรสหอมโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
25อุดมศึกษาครูนางสาวจินตนาสร้อยจิตรโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจรรยพรประสงค์ดีโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
27อุดมศึกษาครูนายจิรวัฒน์คงเครือโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
28มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจรรยพร ณรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิรัชญาอรจงโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
30อุดมศึกษาครูนางสาวจุฑามาศมุกดาโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
31อุดมศึกษาครูนางสาวเจนจิราเงินโคกสูงโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจุฑามาศมะเริงสิทธิ์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
33อุดมศึกษาครูนางสาวชนัญชิดาดำเสนาโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
34มัธยมศึกษาม.๖นายชนาธิปกองรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
35อุดมศึกษาครูนายชัชวาลย์ทะนวนรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนาพรเฉลิมพลโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
37อุดมศึกษาครูนางสาวฐานิกาจันทคาตโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนิสราจำปาทองโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
39อุดมศึกษาครูนายฐานิศวร์ผลเจริญโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชลธิชาเร็วเสลาโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
41อุดมศึกษาครูนางสาวณชาพิมวันโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
42มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชลินดาอุตขันธ์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
43อุดมศึกษาครูนางถนอมสินถาวรโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฐณิชาเกือกรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
45มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฐนรีอุตขันธ์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
46อุดมศึกษาครูนายธนพลสิงห์มนัสโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
47อุดมศึกษาครูนายธนวัฒน์พ่อค้าโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
48มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐพลทองจันทร์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
49อุดมศึกษาครูนางสาวธนาภรณ์ถาวรนิติภาพโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
50มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐพลโพนรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์