รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๕๐๖๕ - วัดบัวถนน
ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 191 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกิตติภาวนเกิดโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตพจน์สัตตารัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจุทาภัทรเหล่าจิรานุวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาวีร์ชนะชัยโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนิภาคงโทโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติศักดิ์ราศรีเฟื่องโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชิติพัทธ์พิมพาคำโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคงฤทธิ์ทะหนองเหล็กโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฏฐิญาขันทองโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑามาศรอดแดงโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธงพรสวัสดีโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฬาลักษณ์รอดเจริญโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิมพิกาคำสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฉัตรมงคลสำราญตนโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายยุทธพงษ์พวงศรีโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนินทร์เสริมชื่อโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศราศิณีชื่นรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชิตากานต์เถายาโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศิวาพรแก้วสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐกิตติ์ปลื้มสุดโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรวรรณบุญสุขโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนพรหลงพลอยพลัดโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนัญชิดาชอบรู้โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวันต์หนูชิตโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนริศราทองจ้าวโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุษบาศรีอาจโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปภัสราสุขแสวงโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงโบตั๋นอัครธีรภัคโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมพ์มาดาแสงนิลโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัญญารัตน์สัตตารัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมิลินญารวดเงินโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิทักษ์หมายสนิทโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชนภัทรหมั้นยืนโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภัทรร่าเริงยิ่งโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิวัตรชูชีโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแพรวาสัตตารัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชาลิตาโกยรัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณิดามั่นหมายโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนพลเก็งรัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรวัฒน์ใจกล้าโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปริยากรแก้ววิเศษโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศินาเชื้อมากโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายมั่งมีศรีประพันธ์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศักดิ์ดาสัตตารัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงลีลาวดีชัดทันโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริลักษณ์บุราครโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิชุดาการกระสังโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรวิชญ์ประจงรัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายส่องแสงบุตะเคียนโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสัญชัยใจกล้าโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์