รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๐๖๕ - วัดบัวถนน
ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 288 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชยาภรณ์เการัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณพรหมเมืองคุกโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายฐนพลกลางไพรโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกวีวัฒน์ทองหล่อโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฐิรกาญจน์ศิริสำราญโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาภัคเหล่าจิรานุวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัชราภาโนนแดงโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเขมชาติโททัสสะโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรภัทรพอกพูนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพรตรวจมรรคาโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรุ่งเรืองมาลาโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดุสิตายินประโคนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศักดิเดชผาเหลาโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพลอินเสกโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศิรภัทรสุทธิมูลโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์เมืองสูนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุธีกุมรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัฐศาสตร์วนเกิดโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุพจน์ปลื้มสุดโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัติกาลกลางไพรโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายองอาจสุทรงชัยโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศกรยืนคงโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอธิมาตรการกระสังโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริสาบุญเปรื่องโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนาภัทรสายชุมดีโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศาสตร์ศวัสเรืองมั่นโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงทวีวรรณเอี่ยมกล้าโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศุภัสสรจอมรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนพัฒน์เการัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุพงษ์หาญยิ่งโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายบดีกรกลายไพรโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรเดชพึ่งกลางโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเบญจพลจันทร์กระจ่างโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนทภัทรสายรั้วโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปฏิภานเหลือสนุกโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนาบุญร่าเริงยิ่งโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัชพรประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปฐมาวดีบุญยงค์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพัทธนดลสุขเพิ่มโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปาณชัยประสงค์ดีโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมนทกานต์บุญขาวโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรพัฒน์อึ่งไพรโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาดานิลหุดโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรภัทรนาคศรีโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุกลวัฒน์แฝงโกฎิโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาณุพันธ์ชาวสวนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอมเรศจงทวีโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวีรวัฒนิมินรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญฤดีบุญยงค์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์