รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๕๐๖๔ - โรงเรียนลำดวนพิทยาคม
ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 82 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นายกรณ์ดนัยเฉื่อยรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัชต์ชลิดารักษาโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคีวัดศรีภูมิวนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3อุดมศึกษาผอ.นายสมบัติทองโพธิ์โรงเรียนบ้านยางวัดยางคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิรินทราโคตรสมบัติโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคีวัดศรีภูมิวนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5อุดมศึกษาครูนางสาวธัญญาภรณ์สายกระสุนโรงเรียนบ้านยางวัดยางคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6มัธยมศึกษาม.๓นางสาวเกศสุดาแก้วฉลาดโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7อุดมศึกษาครูนางชนัญชิดาสุยารัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเอมฤดีสายทองโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคีวัดศรีภูมิวนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชุติกาญจน์นะวรรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10อุดมศึกษาครูนายตฤณติพงศ์พรมหลวงศรีโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๓นางสาวญาณภัทรแก้วศิริโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12อุดมศึกษาครูนายมานิตแอบไธสงโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญานิสาพะนิรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14อุดมศึกษาครูนางสาวสาวิณีนันโทโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรศักดิ์กกรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16อุดมศึกษาครูนางสิริวัฒน์ลือนามโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนงลักษณ์สืบสิงห์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18อุดมศึกษาครูนางสาวสุนุชสายบุตรโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายประเสริฐกรีพิมายโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20อุดมศึกษาครูนางสาวสุปราณีรัตนคูศิริโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๓นางสาวศศิภานะรานรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศุภกานต์ก่อแก้วโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23อุดมศึกษาครูนางอรรถยาพิริรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24อุดมศึกษาครูนางอิศราภรณ์เสามั่นโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสรยุทธวะระบุญโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26อุดมศึกษาผอ.นางนุสราสุทธาบุญโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคีวัดศรีภูมิวนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิริมาสุพรรณพบโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28อุดมศึกษาครูนางสาวทิพย์วรรณ์วรงค์โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคีวัดศรีภูมิวนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๓นางสาวหทัยรัตน์พะนิจรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30อุดมศึกษาครูนางปราณีทองยอนโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคีวัดศรีภูมิวนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอาทิติญาทะนอมรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจารุภัทรเกษรนวลโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33อุดมศึกษาครูนางสาวเผินนภากรองทองโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคีวัดศรีภูมิวนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเจษฎาภรณ์นุโยนรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปนัดดาอาญาเมืองโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลพรบุบผาวงค์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37มัธยมศึกษาม.๖นายชากฤษณ์สมัครสมานโรงเรียนลำดวนพิทยาคมวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๖นายฐาปกรณ์ร่วมเหมาะโรงเรียนลำดวนพิทยาคมวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐชนนเอรารัมย์โรงเรียนลำดวนพิทยาคมวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๖นายตนุภัทรพินิรัมย์โรงเรียนลำดวนพิทยาคมวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41มัธยมศึกษาม.๖นายธนภูมิพะนิจรัมย์โรงเรียนลำดวนพิทยาคมวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเบญจวรรณอะทอยรัมย์โรงเรียนลำดวนพิทยาคมวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปาริชาตพิโสรัมย์โรงเรียนลำดวนพิทยาคมวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภณิดาน้ำคำโรงเรียนลำดวนพิทยาคมวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45มัธยมศึกษาม.๖นางสาวยุพารัตน์ทะนวนรัมย์โรงเรียนลำดวนพิทยาคมวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศกุนาบุญครองโรงเรียนลำดวนพิทยาคมวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสิริวิมลเจริญยิ่งโรงเรียนลำดวนพิทยาคมวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอริสาบุญรักษ์โรงเรียนลำดวนพิทยาคมวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอารีญาทะนวนรัมย์โรงเรียนลำดวนพิทยาคมวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกัญญารัตน์รัตนะดีโรงเรียนลำดวนพิทยาคมวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์