รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๕๐๖๔ - โรงเรียนลำดวนพิทยาคม
ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 328 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกอบชัยบัวเข็มโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2มัธยมศึกษาม.๓นายกิตติพันธ์มาลาโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3อุดมศึกษาครูนางสาวอ้อมใจพันเรืองโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฉัตรชัยเสร็จสิ้นโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฏฐกิตติ์นิรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6อุดมศึกษาครูนายธนวัสส์ดำรงค์โรงเรียนบ้านยางวัดยางคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดนัยบุญหล้าโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐดนัยภูกดีโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9อุดมศึกษาครูนางสุภานันลึกประโคนโรงเรียนบ้านยางวัดยางคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตะวันอุสาห์ดีโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11อุดมศึกษาครูนางจรสจันทร์แสนณรงค์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนภัสสรสุขใสโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีระพงษ์หอมกรุ่นโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14อุดมศึกษาครูนางสาวพิมพเยียชาวสวนโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๓นายพีรพัฒน์ทองนำโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภวัฒน์หอมขจรโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17อุดมศึกษาครูนางรัชนีกรอินไธสงโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูวนาทพนิรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสนธยาพะนิรัมย์โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20มัธยมศึกษาม.๓นายวายุสมโสมโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21อุดมศึกษาครูนางสุรีย์พรหาปัญนะโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22อุดมศึกษาผอ.นางอภิญญาฌานวุฒิพงศ์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิศักดิ์อุส่าห์ดีโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศศิพะนิรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25อุดมศึกษาครูนางธัญลักษณ์หอมขจรโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภาวิณีใจเย็นโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิรีธรอุส่าห์ดีโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28อุดมศึกษาครูนางสาวนิศากรทะนวนรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไอรดามีแก้วโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุดารัตน์พินงรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31อุดมศึกษาครูนางสาวสุนีย์สะอาดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอนิมาใจกล้าโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธาวิณีแสงลำโรงเรียนบ้านขามสามัคคีวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34อุดมศึกษาครูนางสาวอัญชิสาพะนิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอภิชนากำลังรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนวมินทร์กำลังรัมย์โรงเรียนบ้านขามสามัคคีวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37อุดมศึกษาครูนายพลนภัสลาโยธีโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคีวัดศรีภูมิวนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอลิชาเชื้อตารีโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปรียากรณ์พะนิรัมย์โรงเรียนบ้านขามสามัคคีวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคงชนะสังข์ทองโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรดนัยฮิสุโมโตโรงเรียนบ้านขามสามัคคีวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฉัตรพรพะไลรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมนัญชยานะเรืองรัมย์โรงเรียนบ้านขามสามัคคีวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐชานะวอนรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัฐภูมิกำลังรัมย์โรงเรียนบ้านขามสามัคคีวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิพะนิรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวราภรณ์ศัตรูพินาศโรงเรียนบ้านขามสามัคคีวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปารณีพรินรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนาวินกำลังรัมย์โรงเรียนบ้านขามสามัคคีวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศกรพะนิรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์